TOEGESNEDEN AANPAK

In een sector waar het uitvoerend personeel de spil is van de zorg en dienstverlening, past een no-nonsense aanpak. Een kwaliteitssysteem moet geen papieren tijger zijn.

De cliŽnt

Het lijkt wel eens of de invoering van een kwaliteitssysteem alleen maar leidt tot papierwerk en bureaucratie. Tijd die aan de directe zorg voor de cliŽnt onttrokken wordt. Saskia Brands laat zien dat een kwaliteitssysteem een hulpmiddel is, en geen doel op zich. Uw cliŽnten blijven voorop staan.

Registraties

Een voorbeeld is het effectief vormgeven van de diverse benodigde registraties. Vaak kan de methode eenvoudiger. Goede registratie draagt bij aan het sneller oplossen en voorkomen van fouten, met uiteindelijk het resultaat van tijdwinst en een tevreden cliŽnt.

SMART

Een veel voorkomende manco in de zorg is het niet SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) formuleren van doelstellingen. Zowel op directieniveau als in de uitvoering. Advies en training op dit gebied zorgt ervoor dat projectdoelen bestuurbaar zijn en helpt voorkomen dat in werkoverleg keer op keer dezelfde actiepunten worden besproken.

Onderhoud

Een kwaliteitssysteem vraagt onderhoud. Het management dient daarin initiŽrend op te treden. Er moet sprake zijn van een doorgaande verbetercyclus. Brands Advies & Ondersteuning is u daarbij graag behulpzaam. Voor een persoonlijk gesprek kunt u telefonisch contact opnemen met Saskia Brands. U kunt haar ook mailen. Zij belt u dan terug voor het maken van en afspraak.


"Het is een groot voordeel dat ik zelf uit de zorg kom. Ik ken de weerstand tegen bureauwerk ten koste van directe zorg voor de cliŽnt. Maar ik ken ook de argumenten die begeleiders overtuigen van het nut van een kwaliteitssysteem"
> contact