ADVIES EN ONDERSTEUNING

De inzet van specifieke deskundigheid en een objectieve blik kunnen een enorme impuls geven aan het opzetten en onderhouden van uw kwaliteitssysteem. Brands Advies & Ondersteuning biedt u daarin diverse mogelijkheden. In een persoonlijk gesprek zal Saskia Brands deze mogelijkheden nader toelichten.

Inventarisatie

U kunt een inventarisatie laten doen van de huidige situatie. Het uitvoeren van een nulmeting is een methode om inzicht te krijgen in de stand van zaken.

Conclusies

Op de inventarisatie volgt een verslag met conclusies en een gedetailleerd en helder advies. Daardoor ontstaan voor de organisatie nieuwe inzichten, die de leidraad vormen voor het hierna te volgen traject. Tevens toont u het Zorgkantoor dat u zich actief bezig houdt met het opzetten en onderhouden van uw kwaliteitssysteem.

Advies

Naast het uitvoeren van een nulmeting, adviseert Saskia Brands over de wijze waarop u uw kwaliteitssysteem kunt inrichten en stelt zij samen met u een plan van aanpak op. Nadat u het HKZ certificaat behaald hebt, adviseert en ondersteunt zij bij het onderhouden van het systeem.

Ondersteuning

U kunt gebruik maken van diverse vormen van ondersteuning, bijvoorbeeld het uitbesteden van de interne audits. Dit is vaak aantrekkelijk voor kleine organisaties. Daarnaast zijn er tal van andere mogelijkheden. Zoals: het informeren van medewerkers en cliënten over HKZ certificatie of het tekstueel vormgeven van documenten of de directiebeoordelingen.

Training

Brands Advies & Ondersteuning verzorgt ook diverse in-company trainingen. Na een training “Interne Auditor” zijn uw medewerkers volledig toegerust op het voorbereiden, uitvoeren en afronden van de interne audits in uw organisatie volgens de eisen van de Stichting HKZ.


"Ik weet dat er in de zorg vaak geen pasklare antwoorden zijn. Wat is uitdagender dan om toch die beste oplossing te vinden!"
> contact