KWALITEIT IN DE ZORG

De vrouw achter Brands Advies & Ondersteuning is Saskia Brands (1974). Na jaren werkzaam te zijn geweest in de zorg, is zij nu actief als zelfstandig adviseur. Haar ervaring, specifieke deskundigheid en visie op kwaliteit, zijn instrumenten die zij inzet bij de begeleiding van haar relaties op het gebied van kwaliteitsontwikkeling.

Kwaliteit werkt

Het HKZ kwaliteitssysteem is een efficiŽnte methode om de processen in uw organisatie te sturen en om te kunnen voldoen aan de huidige eisen op het gebied van kwaliteit en klanttevredenheid.

Objectieve Toetsing

Een deskundige buitenstaander kan een objectieve blik werpen op de sterke en zwakke punten in uw organisatie, getoetst aan de criteria van de ISO-HKZ normen

Deskundig

De jarenlange ervaring van Saskia Brands in de zorg, gecombineerd met haar deskundigheid als Lead-Auditor, zijn belangrijke factoren die voor uw organisatie van belang kunnen zijn. Voor het uitvoeren van een externe audit, die voorafgaat aan het verlenen van het HKZ Certificaat, werkt zij samen met het Keurmerkinstituut.

Uitgangspunt is flexibiliteit

Brands Advies & Ondersteuning hanteert geen standaard pakketten, maar stemt haar diensten volledig af op uw wensen. Van een uurtje brainstormen over-, tot het begeleiden van een compleet traject, dat uiteindelijk leidt tot certificering. Belangrijk in de werkwijze is dat het aansluit bij wat past binnen het beleid en de cultuur van uw organisatie, en daarin ook een breed draagvlak vindt.


Herkenning

Ervaringsgewijs weet Saskia Brands wat er speelt in de zorg. Op alle niveaus in de organisatie heerst (h)erkenning in gesprekken. Een solide basis voor een functionele samenwerking.


"Mijn werk is ontzettend veelzijdig. Geen dag is hetzelfde, want geen organisatie is gelijk"
> contact